Декларація про наміри

Під час національної робочої зустрічі 23-24 травня «Українське співробітництво з метою сприяння
сталому управлінню ґрунтовими ресурсами (SSM) в рамках Національного ґрунтового
партнерства»
, за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства
аграрної політики та продовольства та Національної академії аграрних наук України, проведено
обговорення перспектив і потенціалу для створення та розвитку Українського ґрунтового
партнерства (УҐП) під егідою Глобального ґрунтового партнерства (ГҐП) і Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Спільнота фахівців у області ґрунтознавства та управління земельними ресурсами, представники
держави та громадськості висловили глибокий інтерес до розвитку та поширення інформації,
розробок, технологій та знань в сфері ґрунтознавства та використання земельних ресурсів, а
також посилення взаємодії із Глобальним ґрунтовим партнерством.

Учасники зустрічі визнали необхідність розширення представлення національних інтересів у
глобальній спільноті ґрунтознавців, посилення взаємодії між провідними державними
інститутами, бізнесом та громадськістю в сфері ґрунтознавства.

Ми, представники національної спільноти ґрунтознавців України, маємо намір та спільне бажання
об’єднати потенціал та зусилля через утворення Українського ґрунтового партнерства.

Ми усвідомлюємо переваги об’єднання зусиль з подальшим обміном доступною інформацією,
даними ґрунтових обстежень і картографування, а також сприянням зміцненню потенціалу задля
формування та реалізації політики сталого управління земельними ресурсами та досягнення
нульового рівня деградації ґрунтів в Україні.

Ми погоджуємось, що основними пріоритетами діяльності УҐП повинні бути:
· Популяризація сталого управління ґрунтовими ресурсами;
· Поширення та передача знань в галузі ґрунтознавства і технологій в межах країни та на
глобальному рівні;
· Забезпечення всіх зацікавлених сторін належною інформацією щодо сталого використання
ґрунтових та земельних ресурсів;
· Розбудова та оновлення національної системи моніторингу нульового рівня деградації
ґрунтів, ґрунтової інформаційної системи з відповідним внеском у глобальну ґрунтову
інформаційну систему;
· Сприяння підготовці нової генерації експертів-ґрунтознавців, на засадах використання
новітніх та високотехнологічних світових підходів та кращих національних практик;
· Посилення фокусу усіх зацікавлених осіб до важливості питань, пов’язаних із інформацією
про ґрунтові ресурси та стале управління ґрунтами.

Після проведеної дискусії нами прийнято рішення рекомендувати:
· Заснувати Українське ґрунтове партнерство у формі Асоціації, як об’єднання юридичних
осіб, та у відповідності до основних напрямків діяльності Глобального ґрунтового партнерства;
· Провести реєстрацію Асоціаціації на національному рівні в найкоротший термін;
· Обрати керівний орган адміністрації:
o Голову УҐП
o Заступника голови
o Секретаря
· Призначити головуючими по 5 основних напрямкам діяльності Глобального ґрунтового
партнерства;
· Узгодити та прийняти робочий план Українського ґрунтового партнерства на найближчі 5
років;
· Авторизувати Українське ґрунтове партнерство в Глобальному ґрунтовому партнерстві;
· Підготувати відповідні документи для проведення наступної зустрічі Українського
ґрунтового партнерства та провести наступну зустріч, розіслати проекти документів для всіх
зацікавлених осіб за 20 робочих днів до наступної зустрічі.

Учасники міжнародної робочої зустрічі «Українське співробітництво з метою сприяння сталому
управлінню ґрунтовими ресурсами (SSM) в рамках Національного ґрунтового партнерства», за
підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики
та продовольства та Національної академії аграрних наук України.