БТУ-ЦЕНТР зробив ще один крок у боротьбі з деградацією українських ґрунтів!

ТОВ «Інститут прикладної біотехнології», що входить до групи компаній БТУ-ЦЕНТР, одного з найбiльших українських виробникiв бiологiчних препаратiв, підписав договір про співпрацю з Асоцiацiєю «Українське Ґрунтове Партнерство», що діє під егідою Глобального Ґрунтового Партнерства. Це єдина національна платформа, що покликана сприяти діалогу та співпраці між зацікавленими сторонами на рівні країни для підвищення ефективності управління та раціонального використання ґрунтів, а також інтеграції міжнародних ініціатив на національному рівні.

Українські ґрунти потребують невiдкладних комплексних заходів щодо зупинення їх деградацiї, вiдновлення та пiдвищення родючостi. Інститут прикладної біотехнології надає аграрiям iнформацiю про стан ґрунтів в агроценозах, що допомагає в плануванні ефективних технологiчних процесiв при вирощуванні сільськогосподарських культур. Це сприяє зростанню прибутковостi за одночасного вiдтворення екологiчної рiвноваги в агроландшафтах. 

«Ми раді можливості долучитися до Асоціації. Це один із кроків на шляху до нашої глобальної місії – відродження та збереження потенціалу українських ґрунтів. Дуже важливо розробляти і запроваджувати біотехнологічні рішення для відновлення екологічної рівноваги у мікробному пулі ґрунтів агроценозу. Одним з важелів оптимізації мікробного ценозу і є застосування біопрепаратів, які здатні покращувати здоров’я ґрунтів, сприяти зростанню ґрунтового потенціалу», - Корсун С.Г., доктор с.-г. наук, керівник Інституту прикладної біотехнології, компанія БТУ-ЦЕНТР.

"Асоціація «Українське Ґрунтове Партнерство» щиро вітає Інститут прикладної біотехнології у об’єднанні однодумців, що працюють над досягненням глобальної мети – нейтрального рівня деградації земель. Збереження родючості ґрунту за участі багатосторонніх ініціатив є важливою багаторівневою інвестицією у майбутнє країни.

Зусилля Асоціації спрямовані на об’єднання ініціатив провідного українського бізнесу заради покращення якості взаємодії з науковим сектором. Тож Партнерство прикладатиме максимум зусиль для задоволення потреб у якісній технічній підтримці на національному та міжнародному рівнях", - Бондаренко Л.О., виконавчий директор Асоціації «Українське Ґрунтове Партнерство».

Довідка:

ТОВ «Інститут прикладної біотехнології» входить до групи компанiй БТУ-ЦЕНТР, одного з найбiльших українських виробникiв бiологiчних препаратiв. Це сучасний науково-дослiдний центр, що працює над удосконаленням властивостей бiологiчних препаратiв, технологiй їх застосування в агроценозах, а також виконує лабораторнi дослiдження ґрунту, насiння, рослин для сiльськогосподарських пiдприємств рiзної форми власностi та приватних осiб.