Засновники
Структура Асоціації
Інститут водних проблем і меліорації НААН України
Інститут мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
Національний науковий центр “Інститут землеробства НААН України”
Державно підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства Охорони Здоров’я України»
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України
Державна установа “Інститут охорони ґрунтів України”
Інститут агроекології і природокористування НААН України
зображення_viber_2020-11-18_14-03-06
ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України

Провідний науково-методичний центр, який очолює і координує науково-дослідні роботи з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів (більш ніж 20 установ НААН).

 • Розвиток нових наукових напрямів ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів
 • Copy Науково-методичне, стандартизаційне і метрологічне забезпечення у галузі ґрунтознавства та агрохімії: - здійснення функцій технічного комітету стандартизації з питань ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів
 • Створення сучасних ґрунтово-геоінформаційних систем та ґрунтових баз даних з метою удосконалення діагностики стану, оцінки і класифікації ґрунтів
 • Розробка методик обстеження ґрунтового покриву на базі новітніх технологій
ІАП НААН
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ІАП НААН – провідна в Україні науково-дослідна установа з питань визначення наукових засад в галузі агроекології, економіки природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

 • Наукові основи управління екологічними ризиками в аграрному виробництві
 • Управління структурою фітоценозів в агроекосистемах в умовах змін клімату
 • Управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами
 • Система управління процесами формування продуктивності та якості продукції у лікарському рослинництві
IСМАВ НААН
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Єдина в Україні наукова установа, яка визначає основи науково-технічних розробок у сфері мікробіології ґрунтів, сприяє впровадженню їхніх результатів у виробництво; координує наукові дослідження багатьох наукових установ нашої країни.

 • Ґрунтова мікробіологія
 • Біологічні системи захисту рослин
 • Зоотехнічна мікробіологія
 • Науковий супровід агровиробництва
ІЗ НААН
Національний науковий центр “Інститут землеробства Національної академії аграрних наук”

Інститут є головною науковою установою в Україні, яка здійснює науково-технічну діяльність у галузі землеробства, розроблення адаптивно-ландшафтних систем землеробства на основі стабілізації землекористування, збереження і підвищення родючості ґрунтів, підтриманні екологічної рівноваги в агроекосистемах.

 • Системи землеробства і родючості ґрунтів
 • Технології зернових, зернобобових і кормових культур
 • Селекція і насінництво сільськогосподарських культур
 • Інноваційна діяльність та економіка
ІВПіМ
Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

Провідна наукова установа, що зосереджена на проблемах водних ресурсів та меліоративних систем, Наукових основах сталого водокористування, охорони та відтворення водних ресурсів, науково-технологічних принципах розвитку меліоративних земель;

 • Нормативно-правове забезпечення водогосподарської галузі в частині експлуатації водогосподарських і меліоративних систем, моніторингу та охорони водних ресурсів та меліорованих ґрунтів;
 • Проєктування зрошувальних, осушувальних і дренажних систем та здійснення авторського нагляду за їх будівництвом і експлуатацією;
 • Технічна інвентаризація, енергоаудит та підвищення енергоефективності зрошувальних, осушувальних і дренажних систем;
 • Топо-геодезичні та ґрунтові обстеження територій (передпроєктні вишукування);
ІАП НААН
Державна установа «Інститут Охорони Ґрунтів України»

Провідна мережа моніторингових агрохімічних лабораторій

 • Обстеження ґрунтового покриву, моніторинг ґрунтів з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки;
 • Землевпорядні роботи;
 • Проекти землеустрою, що забезпечують еколого – економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
 • Технічний звіт з обстеження ґрунтового покриву земельних ділянок під закладення багаторічних насаджень;
 • Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення хімічної меліорації ґрунтів;
ЕКОГІНТОКС
Державно підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства Охорони Здоров’я України»

Провідна науково-дослідна установа Міністерства охорони здоров’я України з питань хімічної безпеки, безпечності харчових продуктів, гігієни і токсикології пестицидів, агрохімікатів та інших потенційно небезпечних для здоров’я людини хімічних речовин. Науковий центр акредитовано в системах якості ISO 17025:2017 та GLP.

 • Визначення забруднення об’єктів довкілля токсичними елементами, залишковими кількостями пестицидів (понад 800 діючих речовин), їх метаболітів та домішок, діоксинами, поліхлорованими біфенілами, та іншими потенційно небезпечними хімічними речовинами.
 • Дослідження поведінки токсикантів (діючих речовин пестицидів та їх метаболітів, важких металів та інш.) у ґрунті.
 • Розробка гігієнічних нормативів вмісту хімічних речовин у ґрунті та сільськогосподарській сировині.
 • Розробка та валідація методів визначення вмісту пестицидів, важких металів, діоксинів та інших токсикантів у ґрунті.
 • Екотоксикологічні дослідження ґрунтів при застосування засобів захисту рослин та хімічному забрудненні.
Мета

Асоціація створена з метою підтримки та сприяння сталого управління ґрунтовими та земельними ресурсами задля забезпечення продовольчої безпеки держави та для підвищення потенціалу щодо адаптації і пом’якшенню наслідків зміни клімату. Діяльність асоціації сприятиме досягненню національних та глобальних спільних цілей шляхом виконання принципів закладених у діяльності Ґлобального Ґрунтового Партнерства (Global Soil Partnership) та викладених у Всесвітній хартії ґрунтів для всіх зацікавлених сторін на засадах справедливого та прозорого партнерства для всіх учасників.

Приєднатися